Psychologenpraktijk Kiezenvoorliefde | Fransestraat 30 | 6524 JC NIJMEGEN  | tel: 06-29521933

Waarom kiezen voor liefde

Transformatie

In deze tijd zijn we met de aarde en de mensheid bezig aan een grote transformatie. We zijn bezig om terug te keren naar de dimensie van onvoorwaardelijke Liefde en Eenheid.

Dualiteit

In de dualiteit kennen we gevoelens van angst en pijn en alles in ons is er op gericht om onszelf tegen dit soort gevoelens te beschermen. We proberen voortdurend macht en controle uit te oefenen, met alle gevolgen van dien.

Het vestigen van een nieuw bewustzijn op aarde

Iedereen die bereid is om de oude overtuigingen van zijn denken, emoties en lichaam te transformeren helpt mee met het vestigen van een nieuw bewustzijn op aarde. We doen dit door ons bewust te herenigen met de bron van ons bestaan. Die bron is Godsbewustzijn, oftewel puur liefhebbend bewustzijn.

Liefde schiep mij

Ieder mens beschikt in zijn hart over een goddelijke vonk, via welke hij verbonden is met de scheppingsenergie van Licht en Liefde. Vanuit deze onvoorwaardelijke Liefde is alles ontstaan en in deze onvoorwaardelijke Liefde ervaren we de eenheid met al het leven. Liefde schiep mij, Liefde draagt mij en Liefde houdt mij in stand.

Liefde heelt alles

Vanuit de verbinding met deze Liefde kunnen we alles helen. Door ons af te stemmen op ons hart kunnen we onszelf openen voor de stroom van onvoorwaardelijke Liefde. Alles wat we vanuit deze Liefde aandacht geven kan zich ontspannen en weer terugkeren naar de bron waar alles uit ontstaan is. Het is ons gegeven om Liefde te zijn, als we kiezen voor de wil om Lief te hebben, de wil om te kiezen voor Liefde.